کریسمس مبارک2014

سلام دوستان حالتون چطوره؟

اول از همه کریسمس مبارک

دوم اینکه از شنبه امتحانای من شروع میشه و خیلی خیلی کمتر از قبل میام تا دوم بهمن هم طول میکشن اما بعد از اون قول میدم آپ توپ و پرباری برای همتون بکنم از ویدیو گرفته تا عکسای روز تامیلبخند

براتون متن آهنگ this time رو ترجمه کردم امیدوارم لذت ببرید نا گفته نماند که این آهنگ در وصف حال رفتن تام از کبراس و یک جور خدافظی با بن یگرناراحت

Close my eyes

چشمانم را می بندم

Halfway lines

جاده های نرفته

Just won’t do

فقط این کار را نخواهم کرد

Seasons change

فصل ها تغییر می کنند

This time I’m gonna see it through

این بار می خواهم آن را تمام و کمال ببینم

People change

مردم تغییر می کنند

This time I’m gonna find the truth

این بار می خواهم حقیقت را بیابم

Trade my badge

For worn out jeans

نشانم را با جین های کهنه عوض میکنم

Trade my gun

For six strings

تفنگم را با شش کراوات عوض میکنم

A part of me will always stay with you

بخشی از من تا ابد با تو خواهد بود

Highway kings

پادشاهان بزرگراه

You know

تو می دانی

Everything I know I learned from you

هر چیزی که می دانم از تو آموختم

This time

این بار

Oh I’m stronger inside

من از دورن قوی تر شدم

I got to let myself go

Into the bright lights

مجبورم خودم را رها کنم تا به روشنایی برسم

This time

In my eyes

در چشم من

You’ll find

We’re alright

خواهی یافت که ما روبه راهیم

We gotta let ourselves go

Into the bright lights

ما ناچاریم خود را در روشنایی رها کنیم

Close the door

در را ببند

Let it all go

بگذار همه چیز برود

No regrets

افسوسی ندارم

Cause now I choose

چون اکنون انتخاب میکنم

This time I fly away with you

این بار با تو پرواز میکنم

Now I choose

من اکنون انتخاب میکنم

This time I’m gonna stay with you

این بار میخواهم با تو بمانم

Yeah, ohhh

This time

Oh I’m stronger inside

I got to let myself go

Into the bright lights

This time

In my eyes

You’ll find

We’re alright

We gotta let ourselves go

Into the bright lights

We got one life to get it right

ما جانی را میگیریم تا اوضاع را درست کنیم

We go a mile,  feels like

مایل ها میرویم مثل اینکه

We got to let it all go

مجبوریم همه چیز را رها کنیم

And I wanna let you go

و من میخواهم بگذارم تو بروی

This time

In my eyes

You’ll find

We’re

You’ll find

We’re alright

We gotta let ourselves go     Into the bright lights   Into the bright lights

/ 0 نظر / 25 بازدید