سلامی دوباره به دوستان

سلام دوستان ازینکه برا گذاشتن آپ انقدر منتظر موندین معذرت خواهی میکنم مدرسه رفتن کلی دردسر داره اصن وخت اومدن ب نت رو نمیده من ک فقط آخر هفته ها میتونم بیام پیشتون امیدوارم بیاین و از مطالب لذت ببرین با تشکر ...فاطمه بک...

این پست مربوط ب عکس های تام در مونیخ هست ک اونجا کنسرت گذاشته بدلیل کیفیت خیلی بالاشون تو پرشین بلاگ نمیشد بزارم حتما با دیدنشون خوشحال میشین البته اگ ریششو میزد شاید بهتر میشد ولی کیفیت عکسا حتما خوشالتون میکنهچشمک

http://www.uppic.com/do.php?img=102080

http://www.uppic.com/do.php?img=102081

http://www.uppic.com/do.php?img=102082

http://www.uppic.com/do.php?img=102083

http://www.uppic.com/do.php?img=102084

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102085

http://www.uppic.com/do.php?img=102086

http://www.uppic.com/do.php?img=102087

http://www.uppic.com/do.php?img=102088

http://www.uppic.com/do.php?img=102089

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102090

http://www.uppic.com/do.php?img=102091

http://www.uppic.com/do.php?img=102092

http://www.uppic.com/do.php?img=102093

http://www.uppic.com/do.php?img=102094

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102095

http://www.uppic.com/do.php?img=102096

http://www.uppic.com/do.php?img=102097

http://www.uppic.com/do.php?img=102098

http://www.uppic.com/do.php?img=102099

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102100

http://www.uppic.com/do.php?img=102101

http://www.uppic.com/do.php?img=102102

http://www.uppic.com/do.php?img=102103

http://www.uppic.com/do.php?img=102104

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102105

http://www.uppic.com/do.php?img=102106

http://www.uppic.com/do.php?img=102107

http://www.uppic.com/do.php?img=102108

http://www.uppic.com/do.php?img=102109

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102110

http://www.uppic.com/do.php?img=102111

http://www.uppic.com/do.php?img=102112

http://www.uppic.com/do.php?img=102113

http://www.uppic.com/do.php?img=102114

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102115

http://www.uppic.com/do.php?img=102116

http://www.uppic.com/do.php?img=102117

http://www.uppic.com/do.php?img=102118

http://www.uppic.com/do.php?img=102119

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102121

http://www.uppic.com/do.php?img=102122

http://www.uppic.com/do.php?img=102123

http://www.uppic.com/do.php?img=102124

http://www.uppic.com/do.php?img=102125

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102126

http://www.uppic.com/do.php?img=102127

http://www.uppic.com/do.php?img=102128

http://www.uppic.com/do.php?img=102129

http://www.uppic.com/do.php?img=102130

...

http://www.uppic.com/do.php?img=102131

http://www.uppic.com/do.php?img=102132

http://www.uppic.com/do.php?img=102133

http://www.uppic.com/do.php?img=102134

http://www.uppic.com/do.php?img=102135

http://www.uppic.com/do.php?img=102136

http://www.uppic.com/do.php?img=102137

/ 0 نظر / 17 بازدید