تام و خرابی ماشین

تام قبل از زدن ریش در راه

مشغول درست کردن ماشین ک گیر کرده بود همه چیز خوبه فقط عکسا ویویه خوبی از تام ندارننیشخند

واقعا چ تلاشی

و در آخر دانلود آهنگ der moment ک تام ب زبان آلمانی خونده ب درخواست یکی از دوستان

der moment

/ 0 نظر / 27 بازدید