Tom Beck For Ever

قاطی پاتی

شهر بازی
ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱   کلمات کلیدی: gaty paty

امشب قراره بریم شهر بازی

من ساعت 14 امتحان دارم تا برگردم یه چرتی بزنم شب میشهزبان پس شب بریم شهر بازی

با seat سبزه می ریم.از الان بگم خودم می شینم جلونیشخند