Tom Beck For Ever

قاطی پاتی

ریاضیات به سبک شیخ بهایی
آنچه که میخوانید ریاضیات به سبک شیخ بهایی است که از کتاب خلاصة الحساب شیخ بهایی که در سال 1311 قمری نوشته شده به فارسی برگردانده شده است این کتاب شامل ده باب سی فصل در ریاضیات پایه ؛نجوم ؛وسیارات میباشد

در این روش؛در جمع چند عدد چند رقمی که زیر هم نوشته شده بجای آنک اعداد از سمت راست جمع زده شوند ,
از سمت چپ جمع زده می شوند. مثلا:
6 5 4 9
7 5 4 2
3 6 5 9
-------------------
 1 6          
    1 6        
       1 3
          2 0
--------------------    
 1 7 7 5 0
 
 

همین طور که می بینید هیچ (ده بر یک یا بیست بر دو ویا...)بکار برده نمی شود وبرای یاد گیری خصوصا بچه ها بسیار راحت است

----------------------------------------------------------------------------------

 

شاید باور کردنش سخت باشه ولی طبق استدلالی که در این تصویر متحرکتوسط چینی ها بیان شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج !!!

 

بازی و ریاضی

 

کی نوشته: RoRo          نظر دادی؟ نظرمی دم